ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "M" 124 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Mit มิต (เยอรมัน) มิต
คำอธิบาย

ด้วย

เช่น Mit dampfer (มิต แด๊มป์เฟอ) แปลว่า ด้วยที่ซับเสียง

Mit Ton(มิตโทน) ด้วยเสียงที่มีลีลาไพเราะ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Microtone ไมโครโท้น (อังกฤษ) ไมโครโท้น
คำอธิบาย

ระยะห่างระหว่างคู่เสียงที่น้อยกว่า  1ครึ่งเสียง พบในมาตราเสียงของดนตรีนอกระบบสากลแต่ก็เคยใช้ในดนตรีสากลบ้างในช่วงปี 1600

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Melodic contour เม็ลล้อดิก ค้านทัวร (อังกฤษ) เม็ลลอดิก คอนทัวร์
คำอธิบาย

รูปร่างทรวดทรงของทำนองเพลง

รูปร่างทรวดทรงที่เกิดจากการลากเส้นตรงจากหัวของตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นที่เรียงกันเป็นแนวขึ้น-ลง อยู่ในทำนองเพลงจากหัวหนึ่งไปยังอีกหัวหนึ่งเรียงลำดับต่อๆกันไปจนจบทำนอง เส้นที่ลากได้นั้นคือ เม็ลลอดิกคอนทัวร์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Maestoso มาเอสโต๊โซ (อิตาเลียน) มาเอสโต๊โซ
คำอธิบาย

สง่างามอย่างพระราชา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Marziale มารซีอ๊าเล (อิตาเลียน) มารซีอ๊าเล
คำอธิบาย

ห้าวหาญ เหมือนเพลงรบ