ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "N" 41 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Notturno นอตตู๊รโน (อิตาเลียน) นอตตู๊รโน
คำอธิบาย

เพลงยามค่ำ น็อกเทิร์น 

สังคีตนิพนธ์สำหรับเดี่ยวเปียโนในกระบวนแบบโรแมนติกอ่อนหวาน ฟังสบาย ให้บรรยากาศความเป็นกลางคืน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Neo-classicism นี้เยอ แคล้สิกซิเซิม (อังกฤษ) นี้เยอ แคล้สิกซิเซิม
คำอธิบาย

กระแสนิยมคลาสสิกใหม่

 เกิดในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  20 เป็นลัทธิที่เปลี่ยนแปลงกระบวนแบบดนตรียุคโรแมนติกให้หวนกลับไปใช้กระบวนแบบยุคคลาสสิก  จึงเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคคลาสสิกใหม่

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Nach und nach นาอูน น้า / นัก อูนด นัก (เยอรมัน) นาอูน น้า / นัก อูนด นัก
คำอธิบาย

ทีละน้อย ๆ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Natural แน้เชอเริล (อังกฤษ) แน้เชอเริล
คำอธิบาย

เครื่องหมายเนเชอรัล

คือเครื่องหมาย            ที่ใช้ยกเลิกเครื่องหมายชาร์ป#หรือ แฟลต b เพื่อปรับระดับเสียงดนตรีที่ถูกแปลงเสียงให้สูงหรือต่ำกว่าธรรมชาติ 1 ครึ่งเสียงโดยบังเอิญหรือโดยกุญแจเสียงให้กลับคืนสู่เสียงตามธรรมชาติเดิม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
N Nonmetric นันเม้ทริก (อังกฤษ) นันเม้ทริก
คำอธิบาย

ระบบเสียงดนตรีที่ไม่มีจังหวะหนัก – เบา เรียกว่าไม่มีมีเทอร์ คือไม่มีการจัดกลุ่มจังหวะนับ พบในดนตรีของชาติพันธุ์ต่างๆนอกยุโรป