ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "O" 53 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Oratorio โอราโตรี้โอ (อิตาเลียน) โอราโตริโอ/ ออราทอริโอ
คำอธิบาย

ชื่อเรียกประเภทของเพลงขับร้องประกอบดนตรี  มีเนื้อหาเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลและความศักดิ์สิทธิ์  ดำเนินเรื่องคล้ายละครแต่เน้นที่การขับร้องไม่ตกแต่งเวที ไม่ออกแบบเครื่องแต่งกายและไม่แสดงบทบาท

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Offertorium อ๊อฟเฟอรทอริอุม (ลาติน) ออฟเฟอร์ตอริอุม
คำอธิบาย

ชื่อท่อนที่  4  ของเพลงแมสสำหรับโบสถ์โรมันคาทอลิกมีบทร้องที่เปลี่ยนแปลงได้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Open ending โอ๊เพน เอ๊นดิง (อังกฤษ) โอเพนเอ็นดิง
คำอธิบาย

ตอนจบของท่อนที่ 1 ของเพลงฆราวาส (Secular piece เซ้คกิวเลอร์ พีซ) ในสมัยกลาง ที่ลงจุดพักเพลงที่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงศูนย์กลาง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Overture โอ๊เวอรเชอร/ โอ๊เวอรเจอร (อังกฤษ) โอเวอร์เจอร์
คำอธิบาย

เพลงโหมโรง

เพลงโหมโรงละคร

บทบรรเลงนำที่บรรเลงก่อนเพลงใหญ่ ในการแสดงโอเปรา บัลเลต์ ออราโตริโอ ละครเวที หรือสังคีตนิพนธ์ขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมผู้ฟังให้พร้อมที่จะชมและฟังเพลงใหญ่ต่อไป

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Opera อ๊อปเปอรา (อังกฤษ) อ๊อปเปอรา
คำอธิบาย

อุปรากรโอเปร่าละครเวทีชั้นคลาสสิก

ละครเวทีที่ดำเนินเรื่องด้วยเพลงขับร้องศิลป์ชั้นสูง(Ariaอารียา) ออกแบบเครื่องแต่งกายและตกแต่งฉากบนเวทีให้สมจริงตามเนื้อเรื่องที่แสดง มีวงดนตรีออร์เคสตรา(The orchestra) บรรเลงสนับสนุนบรรยากาศของเนื้อเรื่องและบทบาทการแสดงของตัวละคร ทำให้ผู้ชมได้รับความสะเทือนใจไปตามเนื้อหาของท้องเรื่อง

การแสดงอุปรากรมี 10  กระบวนแบบ คือ:

1.Grand opera

   2.Opera seria

3.Opera semiseria

4.Opera comique 

5. Opera buffa

6.Opera buffe    

 7.Opera ballet 

8.Opera-Oratorio

9.Operetta

10.Musicals