ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Q" 20 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quartet ควอรเท้ท / คว้อรเท็ท (อังกฤษ) ควอรเท้ท / คว้อรเท็ท
คำอธิบาย

วงควอร์เต็ต  วงควอร์เท็ตวงดนตรีเครื่องสี่

วงเชมเบอร์มิวสิกที่มีสมาชิกวง  4  คนเล่นเครื่องดนตรี 4  ชิ้น คนละชิ้นเช่นประสมวงด้วยฟลู้ต คลาริเน็ต ฮอร์น และ บาสซู้น ตามแบบที่รอสสินี (Rossini)สังคีตกวีชาวอิตาเลียนใช้ ในสมัยคลาสสิก เป็นต้น และยังใช้หมายถึงสังคีตนิพนธ์สำหรับวงเชมเบอร์ที่มีเครื่องดนตรี  4  ชิ้นด้วย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quintuple meter/ Quintuple time ควิ้นทุปเพิล มี้เทอร/ ควิ้นทุปเพิล ทายม์(อังกฤษ)
คำอธิบาย

อัตราจังหวะห้า

เครื่องหมายประจำจังหวะที่กำหนดให้ห้องหนึ่งมี 5 จังหวะนับ(5/4)จังหวะหนักอยู่ที่นับที่ 1 และ 3

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quarter rest คว้อรเทอรเร้สท (อังกฤษ) คว้อรเทอรเร้สท
คำอธิบาย

ตัวหยุดที่มีค่าเท่าโน้ตตัวดำ

คือหยุดเท่ากับ 1 และมีรูปร่างหยักทรงเลขเก้าไทย

 จงดูรูปโน้ตตัวดำและตัวหยุดที่มีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำ ต่อไปนี้:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quality of tone คว้อลิที เอิฟโทน (อังกฤษ) คว้อลิที เอิฟโทน
คำอธิบาย

คุณภาพของเสียง

เสียงที่มีคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดหรือของผู้ขับร้องแต่ละคน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Q Quodlibet คว้อดลิเบ็ท (ลาติน) ควอดลิเบ็ต
คำอธิบาย

สังคีตนิพนธ์ที่รวมเอาทำนองหรือเนื้อหาที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว มาไว้ในบทเดียวกัน  เหมือนกันกับ Medleyเมดเลย์