ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "R" 70 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Reed รีด (อังกฤษ) รีด
คำอธิบาย

ปี่  ลิ้นปี่

เครื่องดนตรีสกุลเครื่องเป่ามีลิ้นเช่นโอโบอิงลิชฮอร์น บาสซู้น คลาริเน็ต แซกโซโฟน  เป็นต้น และเรียกส่วนลิ้นของเครื่องดนตรีสกุลนี้ว่า “รีด” ด้วย  โอโบ อิงลิชฮอร์น และ บาสซู้น มี ๒ ลิ้น ส่วนคลาริเน็ตและแซกโซโฟน มีลิ้นเดียว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Ritenuto ริเตนู้โต (อิตาเลียน) ริเตนู้โต
คำอธิบาย

ช้าลงในทันที

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Romance โรแม้นซ (อังกฤษ) โรมานซ์
คำอธิบาย

เพลงขับร้องหรือบรรเลงขนาดสั้น

บทเพลงสั้นที่พัฒนามาจากเพลงบัลลาดสำหรับใช้ขับร้องหรือบรรเลงบรรยายเรื่อง หรือบทเพลงขนาดสั้นที่ใช้แสดงออกถึงความรู้สึกละเอียดอ่อน หรือบทเพลงขนาดสั้นที่นิพนธ์ด้วยลักษณะพิเศษ ภาษาเยอรมันเรียกว่าโรม้านเซอ (Romanzer)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Root รู้ท (อังกฤษ) รูต
คำอธิบาย

โน้ตฐานราก

 โน้ตพื้นต้น

หมายถึงตัวโน้ตที่ใช้เป็นเสียงตั้งต้นของคอร์ดโน้ตทุกระดับเสียงในทุกมาตราเสียงสามารถใช้เป็นโน้ตฐานรากหรือโน้ตพื้นต้นได้ทั้งสิ้น และโน้ตตัวฐานรากนั้นจะเป็นชื่อเรียกคอร์ด  เช่น ถ้าใช้ C เป็นฐานรากของคอร์ดในโมดเมเจอร์ ก็เรียกชื่อคอร์ดว่า C Major (ซี เมเจอร์) ถ้าใช้ A เป็นฐานรากของคอร์ดในโมดไมเนอร์ ก็เรียกชื่อคอร์ดว่า A minor (เอ ไมเนอร์) เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Recital รีไซ้เทิล (อังกฤษ) รีไซเทิล
คำอธิบาย

การบรรเลงเดี่ยวดนตรีชิ้นเอกเพื่อแสดงออกถึงทักษะฝีมืออันเชี่ยวชาญของนักดนตรี 1 คนมีนักดนตรีคนอื่นเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นประกอบอีก1-2 คน  ใช้เรียกในกรณีที่เล่นเป็นคอนเสิร์ต

 คำว่า“รีไซเทิล” ประกาศใช้ครั้งแรกในโลกเมื่อครั้งที่มีการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนของ ฟรานซ์ ลิสต์ (Franz Liszt) สังคีตกวีชาวฮังกาเรียน ซึ่งแสดงที่กรุงลอนดอน ณ ห้องแสดงชื่อฮาโนเวอร์สแควร์รูม (Hanover Square Room) เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1840 ครั้งนั้นพิธีกรเวทีประกาศเปิดการแสดงเดี่ยวเปียโนของลิสต์ ว่า“M.Liszt will give Recitals on the Pianoforte of the following piece”  แปลความว่า “คุณลิสต์จะแสดงรีไซเติลส์บนเปียโนฟอร์เตในสังคีตนิพนธ์ชิ้นต่อไปนี้”