ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "S" 172 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S String quartet สตริงควอรเท้ท (อังกฤษ) สตริง ควอร์เท็ต สตริง ควอร์เต็ต
คำอธิบาย

วงเชมเบอร์เครื่องสายสี่ชิ้น

ประสมวงด้วยไวโอลิ้น  2  คัน  วีโอ๊ลา  1  คัน  และวีโอลอนเช้ลโล  1  คัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Sprechstimme สเปร๊คสติมเมอ (เยอรมัน) สเปร๊คสติมเมอ
คำอธิบาย

เพลงกึ่งพูดกึ่งร้อง

ความหมายเดียวกันกับ Speech song สปีชซอง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Soprano โซปร๊าโน / โซแพร้โน (อิตาเลียน) โซปราโน
คำอธิบาย

เขตช่วงเสียงแหลมสุดของนักร้องหญิงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แนวบนนอก” เพราะเมื่อบันทึกเป็นโน้ตประสานเสียง4แนวบนเกรตสตาฟ โน้ตของเขตช่วงเสียงโซปราโนอยู่แถวบนสุดและก้านหางของตัวโน้ตจะชี้ออกข้างบน  เขตช่วงเสียงโซปราโนนับจากระดับเสียงซีกลาง(Middle C มิดเดิล ซี) ขึ้นไปถึง  C แหลมสูงในช่วงคู่ 8 ที่ 2  นับจากเสียงซีกลาง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Seventh chord เซ้เวินท คอรด (อังกฤษ) เซ้เวินท คอรด
คำอธิบาย

คอร์ดทบเจ็ด  คอร์ดเซเวนท์

คอร์ดที่มี 4 ขั้นเสียง ประกอบด้วยโน้ตพื้นต้น  โน้ตขั้นที่3  โน้ตขั้นที่ 5  และเติมโน้ตขั้นที่ 7  เข้ามาในกุญแจเสียงเดียวกัน  เช่น  คอร์ด  C7 

ประกอบด้วยเสียง  C  E G B (ขั้นที่ 7)คอร์ด  G7  ประกอบด้วยเสียงG B D F(ขั้นที่ 7)     เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
S Sextuple meter เซ้กซทั้พเพิล มี้เทอร (อังกฤษ) เซ็กซ์ทัพเพิล มีเทอร์
คำอธิบาย

เครื่องหมายประจำจังหวะที่กำหนดให้ห้องเพลงหนึ่งๆมี 6 จังหวะนับ เช่น 6/4,  6/8  เป็นต้น