ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "V" 40 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Voicing ว้อยซิง (อังกฤษ) ว้อยซิง
คำอธิบาย

การเรียบเรียงเสียง

มีความหมาย2 อย่างคือ:

1.การเรียบเรียงเสียงประสานแบบแยกแนวตามทางดำเนินคอร์ดที่อิงอยู่กับทำนองหลัก

2.การปรับแต่งเสียงเปียโนหรือออร์แกนให้ได้คุณภาพเสียงตามมาตรฐาน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Venetian school เวนี้เชียนสกูล (อังกฤษ) เวนี้เชียนสกูล
คำอธิบาย

ชื่อเรียกกลุ่มสังคีตกวีที่อยู่ในกรุงเวนิส ประเทศอิตาลี

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Vibraphone ไว้เบรอโฟน (อังกฤษ) ไวบราโฟน
คำอธิบาย

เครื่องดนตรีในสกุลเครื่องเคาะตีที่ใช้บรรเลงทำนองได้ (Melodic percussion เม้ลเลอดิก เพอร์เคิสเชิน) และอยู่ในกลุ่มอีดิโอโฟน (Idiophone) ทำเสียงด้วยการเคาะตีลูกระนาดที่ทำด้วยท่อโลหะเรียงไว้ในแนวดิ่ง เป็นเสียงสั่นรัว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Valve แว้วลฟ (อังกฤษ) แว้วลฟ
คำอธิบาย

วาล์วลูกสูบ

ส่วนของเครื่องดนตรีสกุลเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต คอร์เน็ต ฟลูเกิลฮอร์น แซกฮอร์น ยูโฟเนียม ทูบา เป็นต้น มีลักษณะเป็นลูกสูบสวมอยู่ในกระบอกมีสปริงโลหะที่ยืดหยุ่นได้รองรับอยู่ข้างล่าง ทำหน้าที่ให้ผู้เป่ากดลงแล้วปล่อยให้ดีดขึ้นเพื่อเปลี่ยนความสั้น-ยาวของท่อลมภายในลำตัวเครื่องและเปลี่ยนทิศทางของลมเป่า ทำให้เกิดระดับเสียงต่างๆในมาตราเสียงโครมาติก  ซึ่งมี 12 ขั้นเสียงได้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Voices ว้อยซิส (อังกฤษ) ว้อยซิส
คำอธิบาย

เขตช่วงเสียง

ชื่อเรียกเขตช่วงเสียง(Register เรจิสเทอร์) ของนักร้องประสานเสียงลำดับจากเขตช่วงเสียงต่ำขึ้นไปหาเขตช่วงเสียงสูงตามลำดับ คือ  เขตช่วงเสียงเบส เขตช่วงเสียงบาริโทน เขตช่วงเสียงเทเนอร์  เขตช่วงเสียงอัลโตหรือคอนทรัลโต  เขตช่วงเสียงเมซโซโซปราโน และเขตช่วงเสียงโซปราโน

3  เขตช่วงเสียงแรกเป็นเขตช่วงเสียงของของนักร้องชาย อีก 3 เขตช่วงเสียงเป็นเขตช่วงเสียงของนักร้องหญิง