ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "W" 25 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Whole step โฮล สเต็ป (อังกฤษ) โฮล สเต็ป
คำอธิบาย

เสียงเต็มขั้นเสียงเต็มเรียกสั้นว่า  Tone

หมายถึงเสียงคู่เมเจอร์ที่มีระยะห่างระหว่างคู่เสียงเท่ากับ 2 ครึ่งเสียงเช่น  C-D / D-E / F-G / G-A /A-B /  ใช้ร่วมกันกับ  Semitone  เซมิโทน ซึ่งแปลว่า ครึ่งเสียง (Half step ฮาล์ฟ สเต็ป)  คือคู่เสียงที่มีระยะห่างระหว่างคู่ (Interval อิ๊นเทอร์เวิล)เท่ากับ 1 ครึ่งเสียง เช่น E-F / B-C

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Woodwind quintet วู้ดวินด์ ควิ้นเท็ต (อังกฤษ) วู้ดวินด์ควินเต็ต
คำอธิบาย

วงเชมเบอร์เครื่องห้า ประสมวงด้วย ฟลู้ต โอโบ

คลาริเน็ต บาสซู้น และเฟร็นช์ฮอร์น (ซึ่งไม่ใช่เครื่องลมไม้)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Wurdig เว้อรดีก (เยอรมัน) เว้อรดีก
คำอธิบาย

ด้วยความเคารพ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Wind machine วินด์แม้ชีน (อังกฤษ) วินด์แม้ชีน
คำอธิบาย

เครื่องทำเสียงให้ดังเหมือนเสียงลมพัด

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Western music เว้สเทิรน มิ้วสิก (อังกฤษ) เว้สเทิรน มิ้วสิก
คำอธิบาย

ดนตรีตะวันตก

ในวัฒนธรรมอเมริกันใช้หมายถึงดนตรีที่สร้างสรรค์โดยชาวอาชีพเลี้ยงวัว (Cowboy คาวบอย) ที่อยู่ภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในวัฒนธรรมไทยมักใช้หมายถึงดนตรีของชาวยุโรปและอเมริกันที่เผยแพร่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดนตรีในประเทศไทย

     เวสเทิร์นมิวสิกในวัฒนธรรมอเมริกันเรียกคำเต็มว่า “ดนตรีคันทรี แอนด์ เวสเทิร์น”(Country and Western) มีต้นกำเนิดที่แถบหุบเขาเวอร์จิเนีย  ในรัฐแคโลไรนา  รัฐเคนตั๊กกี และรัฐเทนเนสซี กระบวนแบบ (Styleสตายล์) ของดนตรีพัฒนาขึ้นมาจากเพลงบัลลาด (Ballad เพลงขับลำนำ) และเพลงเต้นรำแบบชาวอังกฤษที่นำติดตัวเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับการเป็นผู้บุกเบิก เมื่อพัฒนาเป็นดนตรีแบบอเมริกันรุ่นแรกๆ มีชื่อเรียกกระบวนแบบว่า “ฮิลล์บิลลี”(Hillbilly) ประสมวงดนตรีด้วยไวโอลินและดัลซิเมอร์ (Dulcimer พิณแบบชาวยิปซี-ฮังกาเรียนมีต้นตอมาจากเปอร์เซีย)  แล้วพัฒนาเป็นวงดนตรี

สำหรับประกอบเต้นรำพื้นบ้านและมีชื่อเรียกกระบวนแบบเป็นชื่อใหม่ว่า “เวสเทร์น ซวิง”(Western Swing) ประสมวงดนตรีด้วยไวโอลิน กีตาร์ คลาริเน็ต แซกโซโฟน เปียโนและกลองชุด และพัฒนาการลำดับถัดมาคือเอากีตาร์โปร่ง  แบนโจและแมนโดลินเข้าประสมวงด้วยและเรียกชื่อกระบวนแบบใหม่นี้ว่า“บลูแกรส”(Blue Grass)