ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "X" 1 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
X Xylophone Xilophono/ Xylophon ไซ้เลอโฟน / ไซโล้โฟโน/ ซิโลโฟ้น (อังกฤษ) / (อิตาเลียน) /(เยอรมัน) ไซโลโฟน
คำอธิบาย

ระนาดไม้

ระนาดที่ทำลูกระนาดด้วยไม้  เขียนย่อว่า  Xyl.

คู่กันกับระนาดที่ทำลูกระนาดด้วยโลหะที่เรียกชื่อว่า กล็อกเคนสปีล (Glockenspiel)