ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Z" 6 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Z Zusammen ทซูซาเม้น (เยอรมัน) ทซูซาเม้น
คำอธิบาย

ให้เล่นพร้อมกัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Z Zeitmass ทซิ้ตมาส (เยอรมัน) ทซิ้ตมาส
คำอธิบาย

ความหมายเดียวกันกับ  Tempo เต๊มโป อัตราความเร็วของจังหวะ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Z Zither ทซิ้ตตา (เยอรมัน) ซิเทอร์
คำอธิบาย

ขิมแบบออสเตรียนและบาวาเรียนใช้นิ้วหรือไม้ดีดสาย  เป็นต้นแบบของฮาร์ปสิคอร์ดและเปียโน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Z Zwischenspiel ทซิอิ๊ชอีนชเปล (เยอรมัน) ทซิอิ๊ชอีนชเปล
คำอธิบาย

ดนตรีคั่นระหว่างสังคีตนิพนธ์ขนาดใหญ่

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
Z Zapateado ทาปาเตย้าโด (สเปน) ทาปาเตย้าโด
คำอธิบาย

การเต้นรำเดี่ยวแบบสแปนิช  ใช้จังหวะขัด  และกระทืบส้นเท้า

12