สังคีตกวีเอกของโลก

ค้นหาด้วย Keywordชื่อ คำอ่าน
Bartok, Bela เบลา บาร์ตอก
คำอธิบาย

หนึ่งในสังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคโมเดิร์น และเป็นผู้นำด้านดนตรีแห่งชาติพันธุ์ มีชีวิตอยู่ใน ช่วงปี ค.ศ.1881-1945 เป็นชาวฮังกาเรียน เกิดเมื่อวันที่ 25เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1881ที่เมืองนากีย์เซนต์ นิโคลส  ประเทศฮังการี และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1945ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานะทางสังคมของบาร์ตอกขณะมีชีวิตอยู่คือได้ร่วมกับสังคีตกวีโคดาย ศึกษาวิจัยเรื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ในประเทศฮังการี สโลวาเกียและโรมาเนียจำนวนหลายพันบท จนประสบผลสำเร็จได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วยุโรป  และอิทธิพลของการวิจัยเพลงแห่งชาติพันธุ์ครั้งนั้นนำไปสู่การใช้มาตราเสียง 12ขั้นของมาตราเสียงโครมาติกในการนิพนธ์สังคีตนิพนธ์ของตนเองในเวลาต่อมา

ผลงานสังคีตนิพนธ์ของบาร์ตอกประกอบด้วย สตริงควอร์เท็ต จำนวน 6 บท  คอนแชร์โตสำหรับวงออร์เคสตรา 1 บท คอนแชร์โตสำหรับเปียโน 3 บท  ไวโอลินคอนแชร์โต 2 บท  สังคีตนิพนธ์สำหรับกลุ่มเครื่องสาย เครื่องกระทบและเชลเลสตา 1 บทโอเปราเรื่อง Bluebeard’s  Castleบัลเลต์เรื่อง The Miraculous Mandarin และสังคีตนิพนธ์สำหรับเปียโนชื่อMikrokosmos

ชื่อ คำอ่าน
Beethoven, Ludwig van. ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
คำอธิบาย

หนึ่งในสังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคคลาสสิก มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1770-1827 เป็นชาวเยอรมัน เกิดที่กรุงบอนน์ เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1770 และถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1827 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

   สถานะทางสังคมของเบโทเฟนขณะมีชีวิตอยู่  คือ เป็นครูใหญ่แห่งคีย์บอร์ด  ไวโอลิ้นและ  วีโอ๊ลา และเป็นนักดนตรีของราชสำนัก มีรายได้

เพิ่มเติมจากการแสดงคอนเสิร์ต  งานสอนดนตรี งานขายผลงานสังคีตนิพนธ์ และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชายและขุนนางผู้มั่งคั่ง นับว่าเป็นสังคีตกวีคนแรกที่ผันการแสดงดนตรีออกไปแสดงนอกโบสถ์

           ผลงานสังคีตนิพนธ์บทเด่นๆของเบโทเฟน ประกอบด้วย ซิมโฟนี 9บทบทเด่นคือหมายเลข 5 และหมายเลข 6 ที่เป็นดนตรีพรรณนาเรื่อง  เปียโนคอนแชร์โต 5 บทบทเด่นคือหมายเลข 5ที่มีชื่อว่า Emperor  เปียโนโซนาตา 35 บทบทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ The Pathetiqueในกุญแจซีไมเนอร์ The Moonlightในกุญแจซีชาร์ปไมเนอร์ และ The Appassionataในกุญแจเอฟไมเนอร์ และโอเปรา 1 เรื่อง คือเรื่อง Fidelio

123