สังคีตกวีเอกของโลก

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Bach, Johann Sebastian" 1 results

ชื่อ คำอ่าน
Bach, Johann Sebastian โยฮันน์เซบาสเตียน บาค
คำอธิบาย

สังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคบาโรกมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1685–1750 เป็นชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1685ที่เมือง ไอเซน้าค และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1750ที่เมืองเลปซิก ประเทศเยอรมนี

สถานะทางสังคมของบาคในตอนที่มีชีวิตอยู่ คือได้ทำงานใหญ่ๆเกี่ยวกับดนตรีหลายตำแหน่ง เช่น เป็นนักร้องประสานเสียงและนักออร์แกนประจำโบสถ์หลายแห่ง  เป็นนักออร์แกนและคอนเสิร์ตมาสเตอร์(ไวโอลินมือหนึ่งคนที่ 1 แนวที่ 1)ในวงออร์เคสตราของดยุ๊กแห่งเวมาร์  เป็นผู้อำนวยการงานดนตรีของปรินซ์เลโอโปลด์แห่งอันฮอลต์ และเป็นแคนเตอร์คือนักร้องนำเดี่ยวในศาสนพิธีที่โบสถ์เซนต์โทมัสและโบสถ์เซนต์นิโคลาส ในเมืองเลปซิก จวบวันถึงแก่อนิจกรรมบาคได้รับการยกย่องว่าเป็นสังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมัยบาโรก(ค.ศ.1600 – 1750) และเป็นครูใหญ่แห่งลีลาสอดประสานและเป็นผู้เริ่มใช้การประสานเสียงแบบมีเนื้อดนตรีหลายแนว ซึ่งต่อมาเทคนิคเหล่านั้นไปมีอิทธิพลต่องานสังคีตนิพนธ์ของสังคีตกวีคนอื่นๆในยุคโรแมนติก  และการเสียชีวิตของบาคถือเป็นการสิ้นสุดของยุคบาโรกตของท่าบโทเฟนังคีตกวีละโอเปรงบทเพลงาติพันธุ์ในประเทศฮังการี สโลวาเกียแ เพลงแมสในกุญแจบีไ               สังคีตนิพนธ์ของบาคประกอบด้วยคันตาตา 295บท คอนแชร์โตกรอสโซ(คอนแชร์โตสำหรับดนตรี 2 กลุ่มเล่นโต้ตอบกัน) 6 บท  เพลงขับร้อง  ฟิวก์  และดนตรีสำหรับออร์แกนอีกมากมาย สังคีตนิพนธ์บทเด่นๆมีเช่น St.John Passion, St.Matthew Passion, Christmas Oratorio, Mass in B minor, Italian Concerto, Goldberg Variations, The Musical Offering และThe Art of Fugue