สังคีตกวีเอกของโลก

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Bartok, Bela" 1 results

ชื่อ คำอ่าน
Bartok, Bela เบลา บาร์ตอก
คำอธิบาย

หนึ่งในสังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคโมเดิร์น และเป็นผู้นำด้านดนตรีแห่งชาติพันธุ์ มีชีวิตอยู่ใน ช่วงปี ค.ศ.1881-1945 เป็นชาวฮังกาเรียน เกิดเมื่อวันที่ 25เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1881ที่เมืองนากีย์เซนต์ นิโคลส  ประเทศฮังการี และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1945ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานะทางสังคมของบาร์ตอกขณะมีชีวิตอยู่คือได้ร่วมกับสังคีตกวีโคดาย ศึกษาวิจัยเรื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ในประเทศฮังการี สโลวาเกียและโรมาเนียจำนวนหลายพันบท จนประสบผลสำเร็จได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วยุโรป  และอิทธิพลของการวิจัยเพลงแห่งชาติพันธุ์ครั้งนั้นนำไปสู่การใช้มาตราเสียง 12ขั้นของมาตราเสียงโครมาติกในการนิพนธ์สังคีตนิพนธ์ของตนเองในเวลาต่อมา

ผลงานสังคีตนิพนธ์ของบาร์ตอกประกอบด้วย สตริงควอร์เท็ต จำนวน 6 บท  คอนแชร์โตสำหรับวงออร์เคสตรา 1 บท คอนแชร์โตสำหรับเปียโน 3 บท  ไวโอลินคอนแชร์โต 2 บท  สังคีตนิพนธ์สำหรับกลุ่มเครื่องสาย เครื่องกระทบและเชลเลสตา 1 บทโอเปราเรื่อง Bluebeard’s  Castleบัลเลต์เรื่อง The Miraculous Mandarin และสังคีตนิพนธ์สำหรับเปียโนชื่อMikrokosmos