สังคีตกวีเอกของโลก

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Beethoven, Ludwig van." 1 results

ชื่อ คำอ่าน
Beethoven, Ludwig van. ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
คำอธิบาย

หนึ่งในสังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคคลาสสิก มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1770-1827 เป็นชาวเยอรมัน เกิดที่กรุงบอนน์ เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1770 และถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1827 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

   สถานะทางสังคมของเบโทเฟนขณะมีชีวิตอยู่  คือ เป็นครูใหญ่แห่งคีย์บอร์ด  ไวโอลิ้นและ  วีโอ๊ลา และเป็นนักดนตรีของราชสำนัก มีรายได้

เพิ่มเติมจากการแสดงคอนเสิร์ต  งานสอนดนตรี งานขายผลงานสังคีตนิพนธ์ และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชายและขุนนางผู้มั่งคั่ง นับว่าเป็นสังคีตกวีคนแรกที่ผันการแสดงดนตรีออกไปแสดงนอกโบสถ์

           ผลงานสังคีตนิพนธ์บทเด่นๆของเบโทเฟน ประกอบด้วย ซิมโฟนี 9บทบทเด่นคือหมายเลข 5 และหมายเลข 6 ที่เป็นดนตรีพรรณนาเรื่อง  เปียโนคอนแชร์โต 5 บทบทเด่นคือหมายเลข 5ที่มีชื่อว่า Emperor  เปียโนโซนาตา 35 บทบทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ The Pathetiqueในกุญแจซีไมเนอร์ The Moonlightในกุญแจซีชาร์ปไมเนอร์ และ The Appassionataในกุญแจเอฟไมเนอร์ และโอเปรา 1 เรื่อง คือเรื่อง Fidelio