การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 

  การชำระเงิน


การชำระเงิน และ แจ้งผลการชำระเงิน

      การชำระเงิน

      ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
         1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ
            - 2,500 (ระดับชาติ)
           ถึง 30 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
           ลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 2,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------------
            - 4,000 บาท (ระดับนานาชาติ)
           ถึง30 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
           ลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 3,500 บาท
-------------------------------------------------------------------------------   

         2. สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ 1,000 บาท

-------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

" โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-6-02682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงิน ค่าส่งบทความ ที่นี่ ***มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823