การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
Download Proceeding
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 

  รูปแบบการนำเสนอ และเอกสาร


รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
“นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน”
30 พฤษภาคม 2563ED (การศึกษา)

HS (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ST(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
         

HSS(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

BE (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ )

AF ( เกษตรและประมง)
           * หมายเหตุ : คลิกที่กลุ่มฯที่ต้องการเข้าดาว์นโหลดไฟล์


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823