• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด 3 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Goto Page :
ลำดับ นักวิจัย
1   ชื่อ-สกุล : จารุกิตติ์ สายสิงห์
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ความเชี่ยวชาญ : ภาษาทางคอมพิวเตอร์
2   ชื่อ-สกุล : ประยุทธ ชูสอน
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ : Educational Leadership, Strategic Planning, Educational Administration
3   ชื่อ-สกุล : พงศกร ถานะ
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาตร์
  ความเชี่ยวชาญ :