• สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด 3 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Goto Page :
ลำดับ นักวิจัย
1   ชื่อ-สกุล : จารุกิตติ์ สายสิงห์
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ความเชี่ยวชาญ : ภาษาทางคอมพิวเตอร์
2   ชื่อ-สกุล : ศรีสมพร โคตะคำ
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์กราฟฟิค / แอนิเมชั่น
3   ชื่อ-สกุล : เยาวลักษณ์ ชมนาวัง
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ :