• สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ ผู้รับผิดชอบ/ คณะ-หน่วยงาน/ ปี พ.ศ.
ทั้งหมด 0 เรื่อง
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ ข้อมูลผลงาน
1 ชื่อผลงาน : เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)
ชื่อหน่วยงาน / องค์การที่จัด : NSC2020

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของผลงาน : จารุกิตติ์ สายสิงห์
สังกัด คณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ